برچسب خورده: 

 • واگرای چیست؟

 • admin

  مدیر کل
  اردیبهشت 21, 1397 در 11:36 ق.ظ

  واگرایی ها
  واگرایی ها در کل به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از :
  ۱- واگرایی معمولی ( Regular Divergence ) که با RD نمایش داده می شوند و
  ۲- واگرایی مخفی ( Hidden Divergence ) که با HD نمایش داده می شوند.

  الف) واگرایی معمولی
  این نوع واگرایی خود به دو قسمت واگرایی مثبت و واگرایی منفی تقسیم می شوند:
  ۱- واگرایی مثبت ( RD+ )
  در این نوع واگرایی که در کف ها شکل می گیرد ( در هر تایم فریمی ) هنگامی که کف A شکل می گیرد و اندیکاتور نیز کفی منطبق بر کف A می سازد و قیمت رشد می کند و سپس قیمت مجدد می ریزد و کف A را می شکند و کف جدید B را می سازد ، حالتی رخ می دهد که اندیکاتور زمانی که کف جدید B ساخته شد کف قبلی خود را نمی شکند. برای تشخیص این نوع واگرایی ها از اندیکاتور های متعدد استفاده می کنند مثلا MACD , RSI , CCI و …

  ۲- واگرایی معمولی منفی ( RD- )
  در این نوع واگرایی که در سقف ها شکل می گیرد ( در هر تایم فریمی ) هنگامی که سقف A شکل می گیرد و اندیکاتور نیز سقفی منطبق بر سقف A می سازد و قیمت می ریزد و سپس قیمت مجدد صعود می کند و سقف A را می شکند و سقف جدید B را می سازد ، حالتی رخ می دهد که اندیکاتور زمانی که سقف جدید B ساخته شد سقف قبلی خود را نمی شکند. برای تشخیص این نوع واگرایی ها از اندیکاتور های متعدد استفاده می کنند مثلا CCI , RSI , MACD

  ب) واگرایی مخفی ( HD )
  این نوع واگرایی ها بر عکس حالت واگرایی معمولی می باشند. در حالت واگرایی معمولی از نظر قیمتی سقف یا کف جدید تشکیل می شود ولی اندیکاتور ان را تائید نمی کرد ، در حالت واگرایی مخفی اندیکاتور سقف یا کف جدید می ساز اما قیمت تایید نمی کند.

برای پاسخ به سیستم وارد شوید.

نوشته اصلی
0 از 0 نوشته ها ژوئن ۲۰۱۸
اکنون