• معرفی اندیکاتور show pips

  ارسال شده توسط سعید بهرام پور در مهر ۷, ۱۳۹۷ در ۹:۲۶ ق.ظ


  نمایش پیپ ها
  این نشانگر اطلاعات شما اجازه می دهد همیشه از وضعیت حساب فعلی مطلع شوید.

  شاخص نشان می دهد داده های مختلف، از جمله سود در نقاط، درصد و ارز، و همچنین گسترش سمبل فعلی و زمان قبل از یک نوار در زمان بندی فعلی بسته است.

  شما می توانید یکی از انواع مختلف نوع اطلاعات اطلاعات را انتخاب کنید:

  به حق قیمت (همیشه زیر آن)؛
  به عنوان یک نظر (در گوشه بالایی چپ نمودار)؛
  در یک گوشه انتخاب شده روی صفحه انتخاب شده.
  شما همچنین می توانید جداکننده داده را انتخاب کنید:

  این شاخص آسان برای استفاده و بسیار آموزنده است. شما می توانید موارد غیر ضروری اطلاعات را در تنظیمات غیرفعال کنید.
  اندیکاتور show pips

  مولفه های
  نوع ظاهر – نوع ظاهر خط. سه گزینه وجود دارد:
  قیمت را دنبال کنید – پس از یک قیمت،
  به عنوان نظر – به عنوان یک نظر و
  در گوشه ی انتخاب شده ی صفحه – در گوشه ی انتخاب شده ی صفحه نمایش
  گوشه گراف برای پیوست – اگر در گوشه ای انتخاب شده از صفحه انتخاب شده است، این پارامتر به شما اجازه می دهد تا یکی از چهار زاویه دلخواه را انتخاب کنید
  نمایش سود؟ – فعال / غیر فعال کردن نمایش سود از یک پول سپرده
  نمایش سود در درصد؟ – فعال / غیر فعال کردن صفحه نمایش سود در درصد
  نمایش گسترش؟ – فعال / غیر فعال کردن نمایش یک پخش جاری
  نمایش زمان برای بستن قفل؟ – فعال / غیر فعال کردن صفحه نمایش از زمان باقی مانده تا یک نوار بسته شده است
  رنگ متن – رنگ متن
  سود رنگ – رنگ متن اگر سود شناور وجود دارد
  رنگ زیان – رنگ متن اگر از دست دادن شناور وجود دارد
  جداساز – جدا کننده داده های خط. پارامتر ممکن است پنج مقدار داشته باشد: “|”، “/”، “.”، “‘\”، یا “#”
  Y مختصات – مختصات Y (اگر در گوشه ی انتخابی صفحه به عنوان نوع ظاهر انتخاب شده است)
  عقب در میله ها – عقب از نوار کنونی، در میله ها (اگر به دنبال قیمت به عنوان نوع ظاهر انتخاب شده است)
  اندازه فونت – اندازه فونت متن
  قلم – فونت متن

 • 0 پاسخ

با عرض پوزش، هیچ پاسخی یافت نشد.

پاسخ دادن به: سعید بهرام پور
نمایش پیپ ها این نشانگر اطلاعات شما اجازه می دهد …
کنسل
اطلاعات شما: