• معرفی اندیکاتور Indigo MT4

 • fx

  کاربر
  مهر 7, 1397 در 4:38 ب.ظ

  Indigo MT4
  شاخص Indigo روند بر اساس:

  تجزیه و تحلیل دوره های کوتاه مدت و بلند مدت، تنظیم در پارامترها،
  و همچنین تغییرات آنها نسبت به یکدیگر
  ارزش های بزرگتر از صفر نشانگر روند صعودی در بازار است، ارزش های زیر صفر به معنای روند نزولی است. مقادیر نزدیک به صفر نشان می دهد عدم وجود یک روند، یعنی یک مسطح.

  مولفه های
  SlowPeriod – دوره ای برای یک روند بلند مدت
  FastPeriod – دوره ای برای یک روند کوتاه مدت

برای پاسخ به سیستم وارد شوید.

نوشته اصلی
0 از 0 نوشته ها ژوئن ۲۰۱۸
اکنون