• شهاب دانشور

    کاربر
    شهریور ۱۸, ۱۳۹۷ در ۶:۱۲ ق.ظ

    در چنین شرایطی بایستی به نمودارهای میان روزی مراجعه کنیم. توجه کنید که در نمودار ۴-ساعته همان نماد چه آرایش قدرتمندی از نوع Pin Bar و در همان حوالی زمانی صدور سیگنال روزانه شکل گرفته است که می تواند به شما در راستای کسب اطمینان بیشتر درباره سیگنال روزانه ای که قبلاً درباره ش شک و تردید داشتید کمک کنید.

    برخی از موارد هم شما با سیگنالهایی روبرو می شوید که هیچگونه همگرایی با روند عمومی بازار و یا سطوح کلیدی حمایتی و مقاومتی ندارند. در این گونه موارد نیز شما می توانید به یک نمودار میان روزی مراجعه کنید تا به این نتیجه برسید که می خواهید وارد معامله بر اساس این سیگنال بشوید یا خیر.