• admin

    مدیر کل
    اردیبهشت 15, 1397 در 11:20 ق.ظ

    حتی تریگر پین بار دوبل (لانگ تیل) که در چارت زیر می بینیم احتمالاً منجر به ضرر و یا در بهترین حالت منجر به یک ترید بریک ایون ( خنثی) می شد ( در صورتیکه نسبتاً سریع استاپ اولیه را به نقطه ورود منتقل کرده بودیم- مترجم)

     

    بنابراین وقتی که در بازار مسیر مشخصی با کمترین مقاومت وجود دارد ( یک روند تثبیت شده – مترجم) با آن مبارزه نکنید !