• admin

  مدیر
  اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷ در ۶:۴۱ ق.ظ

  مثال های عملی
  بیاید به چند مثال که در ادامه بررسی می کنیم دقت کنیم که درآنها می توانستیم در نقاط کلیدی و حساس بازار هم جهت با روند وارد بازار شویم. سپس بررسی خواهیم کرد که چطور اگر خلاف جهت روند وارد بازار می شدیم متضرر می گشتیم.

  مثال۱ – در چارت روزانه دلار استرالیا می توانیم مسیر با کمترین مقاومت را مشاهده کنیم که مشخصاً روندی نزولی است ( مسیر با کمترین مقاومت اصطلاحی است که فولر زیاد استفاده می کند و منظور همان جهت روند اصلی بازار است- مترجم)

  دقت کنید که خطوط قرمز و آبی مووینگ های ۸ و ۲۱ نمایی (Exponential) در تایم فریم روزانه هستند. این چارت به خوبی نشان می دهد که چطور قیمت مرتباً به سمت مووینگ های ۸ و ۲۱ برگشت کرده است. این نواحی مقاومتی برای ما پتانسیل هایی را فراهم می کند که بتوانیم با شناسایی تریگرهای ورودی با روند نزولی همراه شویم.

  دقت کنید که در چارت فوق یک پین بار ایده آل که سیگنال سل مناسبی است شکل گرفته بود و زمانی که قیمت مجدااً با ریتریس هایی به سمت مووینگ ها برگشت چندین فرصت سل دیگر هم شکل گرفت. قیمت همیشه هم به مووینگ ها به این خوبی واکنش نشان نمی دهد ولی در روند های قدرتمند نظیر چارت دلار استرالیا، اغلب شاهد چنین کارکشن های قیمتی به سمت مووینگ ها هستیم. نکته چارت در این است که در ترند های قدرتمند کافی است فقط این نواحی را شناسایی و سپس در جهت روند وارد بازار شویم.