دسته : آموزشی

پترنها و الگوهای تکنیکالی

 

 انواع پترنهای هارمونیک شامل : AB=CD | Three Drive Pattern | Butterfly Pattern | Crab Pattern | Gartley Pattern | Bat Pattern | Shark Pattern الگوهای هارمونیک AB=CD طول BC بازگشتی بین دو نسبت ۰.۷۸۶ تا ۰.۶۱۸ درصد میباشد و نقطه D ما که در آن قیمت تغییر جهت خواهد داد و در بین دو نسبت ۱.۲۷ تا ۱.۶۱۸ قرار می گیرد و حداقل تارگت ما قیمت روبروی نقطه c خواهد بود     الگوهای هارمونیک  Butterfly pattern طول AB بازگشتی  ۰.۷۸۶ درصد میباشد و طول BC بازگشتی بین دو نسبت ۰.۳۸۲…

ادامه مطلب