آموزش ایچیموکو

یکی از مهمترین آموزش های تحلیل تکنیکال، آموزش ایچیموکو است آموزش ایچیموکو اندیکاتور “ایچیموکو” (Ichimoku) از پنج قسمت تشکیل شده است Tenkan-Sen    ( خط واگردانی)…