دسته : آموزشی

آموزش ایچیموکو

 

 اندیکاتور “ایچیموکو” (Ichimoku) از پنج قسمت تشکیل شده است Tenkan-Sen    ( خط واگردانی)  Senkou Span a    ( محدودۀ راهبردی A)  Senkou Span b    (محدودۀ راهبردی B)  Chikou Span  (محدودۀ مرز آهسته) Kijun-Sen        خط پایه “کومو” -Kumo- (ابر) ، عنصر مرکزی سیستم “ایچیموکو” است و نمایانگر محوطه های مقاومت و حمایت است. این ابر توسط “محدودۀ اسپن a و محدودۀ اسپن b شکل می گیرد.   محاسبه Tenkan-Sen (رنگ پیش فرض آبی  – خط واگردانی) برابر است با (۹-دورۀ زمانی بالا + ۹-دورۀ زمانی پایین)/۲ Kijun-Sen…

ادامه مطلب