آموزش ایچیموکو

یکی از مهمترین آموزش های تحلیل تکنیکال، آموزش ایچیموکو است   اندیکاتور “ایچیموکو” (Ichimoku) از پنج قسمت تشکیل شده است Tenkan-Sen    ( خط واگردانی)  Senkou…