• زهرا سلیمانی

  کاربر
  دی ۹, ۱۳۹۹ در ۱۲:۰۷ ق.ظ

  این ربات مکدی به دو طریق دست به معامله می زند:

  معامله فقط با سیگنال های مکدی بدون دستکاری و فیلتر
  معامله بریک اوت هایی که با مکدی تایید می شوند روی هر تایم فریم دلخواه شما

  علاوه بر این، برای این اکسپرت انواع رفتار های زیر را نیز می توانید تعیین کنید.

  معامله معمولی: با سیگنالهای خرید مکدی خرید می کند و با سیگنال های فروش، می فروشد.
  معامله برعکس: با سیگنالهای خرید مکدی می فروشد و با سیگنالهای فروش، می خرد.
  فقط معامله خرید: همانطور که از اسمش پیداست، فقط با سیگنالهای خرید مکدی، خرید انجام می دهد و با سیگنالهای فروش کاری ندارد.
  فقط معامله فروش: دقیقا برعکس حالت قبل است و فقط با سیگنالهای فروش مکدی، اقدام به فروختن می کند.