• shadi

    کاربر
    آذر 24, 1397 در 2:05 ب.ظ

    این یک مثال دنیای واقعی از الگوی شمعدانی با دم دراز است:

    یک نمونه دیگر از الگوی شمعدانی با دنباله بلند کلاسیک: