• shadi

  کاربر
  آذر 18, 1397 در 2:01 ب.ظ

  ممکن است یک برگشت عمده رخ دهد که بعد از یک حرکت پایدار رخ می‌دهد، این برگشت اصلی اغلب به شکل یک میله با دم دراز مانند در مثال زیر است. به آن به عنوان “بازار” پس از آن که بیش از حد سریع حرکت می‌کند، فکر کنید.

  میله‌های – با گرایش و تلاقی

  میله‌های پین دراز مدت بسیار خوبی هستند. ما می‌توانیم پس از عقب‌نشینی در یک روند, و همچنین در نقاط نوسان اصلی به دنبال آن‌ها بگردیم.

  به دنبال سیگنال به عنوان ادامه باشید, اما با دیدن یک پین بزرگ در بالا یا پایین یک حرکت تمایل می‌تواند نشانه هشدار فروپاشی قریب‌الوقوع و معکوس باشد, پس مراقب این باشید.