• شادی خسروپناه

  کاربر
  آذر ۱۱, ۱۳۹۷ در ۱۱:۴۳ ق.ظ

  میانگین متحرک
  یک ابزار چند منظوره برای مقاصد مختلف
  جایی که قیمت قرار دارد، می‌تواند سیگنال مسیر معامله را نشان دهد.

  شیب میانگین متحرک نشان دهنده قدرت روند است.

  جهت میانگین متحرک، سیگنال روند یا شرایط محدوده را می‌دهد.

  عملکرد میانگین متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت

  باند بولینگر
  به طور عمده باند بولینگر برای سنجش نوسانات به کار می‌رود.
  عرض باند بولینگر نوسان موجود را نشان می‌دهد.
  اگر قیمت به باندهای بیرونی قرار بگیرد، نشان‌دهنده روند قوی است.
  زمانی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و قیمت به باندهای بیرونی برسد می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.
  ART
  ATR ابزار تغییرپذیری و محدوده قیمت است.
  ART اندازه کندل‌های گذشته را می‌سنجد.
  از ART برای مشخص کردن مکان سود و حد ضرر بر اساس نوسانات استفاده می‌شود.
  واگرایی‌ها
  واگرایی‌ها اطلاعاتی در مورد آنچه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می دهد.
  سیگنالهایی ارائه می‌دهد که در نمودار مشاهده می‌کنید اما در قیمت نشان داده نمی‌شود.
  می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را نشان دهد.
  اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله به کار می‌رود.
  اشباع خرید / اشباع فروش

  در طول روند قوی، قیمت در زمان بیشتری در محدوده اشباع خرید و اشباع فروش قرار می‌گیرد.
  در یک محدوده اشباع خرید و اشباع فروش می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر می‌کند
  نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان