• شادی خسروپناه

  کاربر
  آذر ۱۱, ۱۳۹۷ در ۱۱:۴۱ ق.ظ

  راهنمای نهایی استفاده از اندیکاتورها در معاملات
  استوکاستیک
  به طور کلی اندیکاتور محدوده‌ای و برگشتی است.
  سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد.
  حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند.گسترش استوکاستیک نشان دهنده قدرت قیمت است. استوکاستیک محدود و باریک در مقابل نشان دهنده کاهش حرکت در روند می‌باشد.
  RSI
  اندیکاتور قدرت روند
  مقایسه کندل صعودی و نزولی
  اندازه گیری قدرت و حرکت
  هنگامی که RSI بالا است، به این معنی است که از قبل تعداد زیادی کندل‌ صعودی وجود داشته و به لحاظ اندازه نیز بزرگتر بودند. RSI پایین نشان می‌دهد که حرکت قیمت گذشته کاهش یافته بود.

  ADX
  قدرت و ضعف سیگنال‌ها
  ۲۵> روند ضعیف یا محدوده‌ای

  ۲۵-۵۰ روند معتدل

  ۵۰< روند قوی

  اندیکاتور ADX برای تمایز بین شرایط روند و محدوده‌ای به کار می‌رود.

  MACD
  اندیکاتور تعقیب روند و مقدار حرکت
  MACD بالا یک روند صعودی قوی را نشان می‌دهد. MACD پایین نشان‌دهنده روند نزولی قوی است.
  خطوط متقاطع (میانگین متحرک) MACD می‌تواند سیگنال پوزیشن خرید یا فروش را صادر نماید.
  MACD در طول روند موثر است و باید زمانی به کار رود که ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.