• علیرضا نیکوایی

    کاربر
    شهریور ۲۰, ۱۳۹۷ در ۶:۳۹ ق.ظ

    ۸. آیا در واقع پاداش ریسک وجود دارد؟
    … اینپاداش ریسکآنجا؟ معنا، آیا یک هدف سود منطقی نسبت به سطوح نمودار کلیدی نزدیک در دسترس وجود دارد که به شما این امکان را می‌دهد که ۲ تا ۱ برنده یا بیشتر بگیرید؟ شما باید اطمینان حاصل کنید که دست دادن و هدف سود شما هم در زمینه ساختار بازار مجاور منطقی است، برای یادگیری بیشتر در مورد این، در مقاله من چند سال بعد نوشتم.چگونه توقف کنیم و اهدافی مانند یک حامی را هدف قرار دهیم..