• admin

    مدیر کل
    اردیبهشت 4, 1397 در 12:15 ب.ظ

    یک بار دیگر آخرین تصویر را بررسی کنیم. در این تصویر می‌بینیم در جایی که قیمت کاهش حجم را نشان داده است، همزمان دو سیگنال تکنیکالی نیز مشاهده می‌شود. اولین مورد یک ناحیه حمایتی پرقدرت است و مورد دوم نیز شکل گیری یک الگوی کنج کاهشی می‌باشد که بعد از شکسته شدن ضلع بالا، سیگنال صعود را دریافت خواهیم کرده‌ایم.

    این قاعده برای تمامی بازارها مثل سهام و ارز نیز صدق می‌کند

    علیرضا زارع