• admin

    مدیر
    اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷ در ۷:۳۹ ق.ظ

    به یکی از تحلیل هایانجام شده است دقت کنید. ساختار حرکتی
    بازار و حجم معاملات، به طور همزمان حالت خستگی در بازار را نشان می‌دهند. قیمت برای مدت زیادی در حال کاهش بوده است اما حجم معاملات کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. همانطور که گفتیم در این شرایط احتمال برگشت قیمت زیاد است. چرا که روند قیمت توسط حجم معاملات تایید نمی‌شود.

    و اتفاقی که بعد از این تحلیل رخ داد، برگشت بسیار بزرگ قیمت بود