• شهاب دانشور

  کاربر
  فروردین ۲۴, ۱۳۹۷ در ۱۰:۳۱ ق.ظ

  سووئینگ تریدینگ چیست و چرا اتفاق می افتد؟

  همه ی این SL ها بجز مواردی که با تیک مشخص کردم بدلیل قرار دادن سفارشات

  خرید بانک ها بوده است. SL هایی که با فلش مشخص شان کردم SLهای اصلی

  هستند که بدلیل قرار دادن سفارشات خرید سنگین توسط بانک ها بوجود آمده اند.

  دیگر SL ها که با ضربدر مشخص کردم توسط بانک ها بوجود آمدند اما با این تفاوت که

  حجم سفارشات خرید در این نقاط توسط بانک ها کم در نظر گرفته شده است.

  SL هایی که با ضربدر مشخص کرده ام همه شون بخاطر برداشت سود حاصل از

  معاملات فروش موسسات کوچک و بستن این سفارشات می باشد که در SH ها

  در طی حرکت اصلاحی شکل گرفته است.

  دیگر SH هایی که با ضربدر مشخص کرده ام بدلیل معاملات خرید بانک ها شکل گرفته

  که نسبت به SH هایی که با فلش مشخص کردم حجم بسیار کمتری معامله خرید وارد

  مارکت شده. ( در این باره در قسمت بعدی توضیح خواهم داد) .

  SL هایی که با تیک مشخص شده اند همه شون توسط موسسات کوچکی که با بستن

  و برداشت سود معاملات فروشی که در SH طی حرکت اصلاحی شکل گرفته است

  تشکیل شده اند.