• شهاب دانشور

  کاربر
  فروردین ۲۴, ۱۳۹۷ در ۱۰:۳۰ ق.ظ

  ر این چارت شاهد تشکیل یک روند صعدی روی جفت ارز یورودلار هستیم.

  شما میتوانید ملاحظه کنید که من تمامی SH های روند صعودی بین دو خط

  افقی آبی را مشخص کرده ام. همه ی سووینگ هایی که من با ضربدر و

  فلش مشخص شان کرده ام بدلیل برداشت سود بانک ها از سفارشات

  خریدی است که کمی قبل تر در این حرکت صعودی قرار داده شده اند.

  حالا سووینگ هایی که با تیک مشخص شده اند بدلیل برداشت سود بانک ها

  و موسسات کوچک از سفارشات فروش شان بوجود آمده اند. دلیلی که این

  معاملات فروش شکل گرفته اند این است که هدف موسسات کوچک برداشت

  سود روزانه از مارکت می باشد. بعضی روزها مارکت در یک اصلاح به سر میبرد

  و این بدین معنی است که موسسات کوچک نیازمند به قرار دادن سفارشات

  در جهت شکل گیری اصلاح مارکت می باشند تا با پایان یافتن روز سود شان را

  برداشت نمایند.

  این همان چارت قبلی است اما این بار SLها را مشخص کردم.