• شهاب دانشور

  کاربر
  فروردین ۲۴, ۱۳۹۷ در ۱۰:۲۸ ق.ظ

  SHهایی که در این تصویر مشاهده میکنید به احتمال زیاد توسط بانک هایی که

  سفارشات فروش قرار داده اند بوجود آمده اند تا اینکه توسط موسسات کوچک که

  سفارشات خریدشان را بسته اند بوجود آمده باشند چرا که این SHها خیلی بهم نزدیکند

  توجه : SH یی که با فلش مشخص شده است به حساب نیاوردم بخاطر اینکه

  یک SH اصلی است.

  یک SH اصلی در یک روند نزولی همیشه توسط بانک ها بوسیله ی سفارشات

  فروش با هدف در دست گرفتن ادامه حرکت نزولی بوجود می آید.

  سووئینگ تریدینگ چیست و چرا اتفاق می افتد؟

  در یک روند صعودی چه عاملی باعث بوجود آمدن سووینگ ها می شود؟

  حاال که تا بدین جا نگاهی به شکل گیری سووینگ ها در روند نزولی داشتیم اکنون

  نوبت به بررسی شکل گیری سووینگ ها در یک روند صعودی میرسد.