• شهاب دانشور

  کاربر
  فروردین ۲۴, ۱۳۹۷ در ۱۰:۲۴ ق.ظ

  سووئینگ تریدینگ چیست و چرا اتفاق می افتد؟
  در این تصویر یک اصلاح قیمت کمی بعد از حرکت نزولی که در تصویر قبل دیدید

  اتفاق افتاده است.

  توجه می کنید که چگونه چهار SH در طول این اصلاح اتفاق افتاده است ؟

  سه تا با ضربدر و یکی با تیک مشخص شده اند.قله ای که با تیک مشخص کرده ام

  تنها قله ایست که بخاطر این بوجود آمده که بانک ها سفارشات فروش شان را در

  مارکت قرار داده اند، سه قله ی دیگر که با ضربدر مشخص شده اند بدلیل کسب سود

  موسسات و بانک های کوچک هست که در نواحی SL ی که در طی این برگشت قیمت

  رخ داده است اقدام به خرید نموده اند.

  تنها موقعی که در یک روند نزولی SH هایی که در طول اصلاح اتفاق می افتند به بانک هایی که

  برداشت سود از فروش هایشان میکنند مربوط نیست وقتی است که قله هایی که در قیمت رخ

  میدهند به یکدیگر نزدیک باشند.