• شهاب دانشور

  کاربر
  فروردین ۲۴, ۱۳۹۷ در ۱۰:۲۱ ق.ظ

  سووئینگ تریدینگ چیست و چرا اتفاق می افتد؟
  چارت فوق مثالی از شکل گیری یک سووینگ اصلی بدلیل قرار دادن معاملات خرید

  توسط بانک های مرکزی با هدف معکوس کردن روند نزولی می باشد. معمولا همه

  SL های اصلی در روند نزولی بخاطر برداشت سود بانک های مرکزی شکل میگیرند

  لکن همیشه حداقل یک سووینگ لوو خواهد بود که با قرار دادن سفارشات خرید

  توسط بانک های مرکزی با هدف معکوس کردن روند شکل بگیرد.

  البته ما این حقیقت را بعدا خواهیم دانست ولی برای الان ما قادر نیستیم که

  تشخیص دهیم یک سووینگ بخاطر این بوجود آمده که بانک ها کسب سود

  کرده اند یا سفارشات خرید جهت معکوس کردن روند وارد مارکت کرده اند.

  این ما را به سمت نکته ی بسیار مهمی سوق می دهد…

  وقتی ما یک SL اصلی را در یک روند نزولی مشاهده می کنیم نمیتوانیم

  به صورت خودکار فرض کنیم که این سووینگ بخاطر کسب سود بانک ها

  شکل گرفته است. ما بایستی به این هم فکر کنیم که سووینگ بخاطر

  قرار دادن سفارشات خرید بانک ها به منظور معکوس کردن روند نزولی

  اتفاق افتاده است.

  تمامی روند های نزولی با یک SL که بخاطر قرار دادن سفارشات خرید بانک های

  مرکزی بوجود آمده، به پایان میرسند. هیچ راهی وجود ندارد که پیشاپیش به ما بگوید

  SL کی ظاهر میشود اما ما مطمئنیم که در برخی نقاط ظاهر خواهد شد