• شهاب دانشور

  کاربر
  فروردین ۲۲, ۱۳۹۷ در ۵:۱۱ ق.ظ

  الگوی قیمت سه کف اغلب در یک روند نزولی شکل می گیرد و علامتی است از تغییر جهت روند و صعود قیمت ها. این الگو از الگوی دو کف مهمتر است.
  ساختار
  این الگو از سه کف قیمتی که تقریباً در یک سطح قرار دارند و بین آنها دو سقف قیمتی وجود دارد، تشکیل شده است. خط حمایت (Support)، کف ها و خط مقاومت (Resistance)، سقف ها را بهم وصل می کنند. حمایت از آنجائیکه حاصل سه بار رفت و برگشت قیمت در یک سطح است و جایی است که سرمایه گذاران اعتقاد دارند که دارائی در آنجا به بیشترین میزان ممکن دچار کاهش قیمت شده است، یک حمایت قوی به شمار می رود.

  تفسیر
  اگر قیمت بالای سطح مقاومت یا همان سقف های الگو صعود کند (احتمال انحراف معین وجود دارد)، شکل گیری این الگو تکمیل شده است و می تواند به معنای تغییر روند به سمت صعود و یک سیگنال خرید باشد.
  قیمت هدف
  قیمت معمولاً پس از الگوی سه کف صعود می کند این صعود حداقل تا سطح هدف اش خواهد بود که از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:
  T = R + H
  در این فرمول:
  T – برابر است با سطح هدف (Target)
  R – برابر است با سطح مقاومت (آخرین سقف های قیمتی)
  H – برابر است با ارتفاع الگو (فاصلۀ بین سطوح حمایت و مقاومت).