• شهاب دانشور

  کاربر
  فروردین ۲۰, ۱۳۹۷ در ۱:۵۵ ب.ظ

  اصول استفاده ازالگوی بت Bat (الگوی خفاش)، نحوه رسم و کاربرد

  الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
  – نقطه C بین ۳۸٫۲ تا ۵۰ درصد فاصله AB بازگشت دارد.
  – نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ درصد فاصله CB بازگشت دارد.
  – نقطه E تا حدود ۸۸٫۶ درصد فاصله AB بازگشت دارد.
  – هدف اول از نقطه ورودی، ۶۱٫۸ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله DE می باشد.
  – هدف دوم از نقطه ورودی، ۱۲۷٫۲ درصد فاصله AB می باشد.