• شهاب دانشور

  کاربر
  فروردین ۱۹, ۱۳۹۷ در ۱۲:۰۶ ب.ظ

  http://dl.talachart.ir/uploads/talachart/1510688044515.jpg

  انواع پولبک
  سه نوع کلی برای پولبک ها داریم که عبارتند از:

  پولبک عادی یا Normal Pullback: این پولبک ها کاملا نرمال بوده و دقیقا به سطحی که شکسته شده است واکنش نشان داده و در جهت مدنظر حرکت می کنند.
  پولبک خارجی یا Outside Pullbak: این پولبک ها به سطح نرسیده به سطح مدنظر مسیر خود را در پیش گرفته و ادامه می دهند. البته دلیل آن نیز به خاطر وجود نواحی پر تراکم سفارشات در بازار می باشد که در حوصله این مقاله نمیگنجد.
  پولبک داخلی یا Inside Pullback: این پولبک ها مقداری خطرناک هستند چرا که احتمال وقوع یک فیک آوت را افزایش می دهند. اما اگر نشانه هایی از وجود یک سطح شکسته شده جاافتاده و یا نواحی پر تراکم سفارشات در ناحیه داخلی داشته باشیم، می توان از آنها به خوبی استفاده کرد.
  تصویر ساده مربوط به انواع پولبک ها را در دو حالت شکست صعودی و نزولی مشاهده می کنید.

  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRGJFCjBpwqqe4oKgEt00KflhPdzkL4CHM2lTMHFl-d3HjA3o_luA

  علیررضا زارع