• شهاب دانشور

    کاربر
    فروردین ۱۸, ۱۳۹۷ در ۱۰:۰۵ ق.ظ

    پولبک منحصر به خطوط روند نمی باشد و در تمام خطوط حمایت , سر وشانه ها و کف های دو قلو نیز امکان اتفاق آن وجود دارد .

    در مثال زیر شاهد تشکیل الگوی سر و شانه سقف در نماد خودرو و پولبک موفق به خط گردن می باشیم که فرصت مجددی به فروشندگان برای خروج از سهم داده است.