• سارا خواجه نوری

  کاربر
  فروردین ۱۷, ۱۳۹۷ در ۶:۱۸ ق.ظ

  پرچم ترقی : پنان که از نامش پیداست نشان می دهد که افزایش قرار است ادامه یابد

  این بدان معناست که افزایش شدید قیمت بعد از یک دوره ی کوتاه تثبیت از سر گرفته خواهد شد

  هنگامی که انرژی کافی جمع شد تا قیمت دوباره بالاتر برود .

  نمونه دیگر از پرچم :