• سارا خواجه نوری

  کاربر
  فروردین ۱۶, ۱۳۹۷ در ۶:۰۸ ب.ظ

  الگوی مستطیل : مستطیل الگوی است که وقتی محدود به سطوح حمایت و مقاومت موازی است شکل می گیرد .

  نکته : مستطیل نشان دهنده ی دوره ی استحکام یا عدم قطعیت بین خریدارن و فروشندگان است .

  در حالی که آنها به نوبت به یکدیگر مشت می زنند اما هیچ کدام پیروز نمی شوند .

  مستطیل افول : وقتی شکل می گیرد که قیمت مدتی در طول روند رو به پایین ثابت می شود .

  دلیل این اتفاق این است که فروشندگان احتمالا باید صبر کنند و قبل از پایین تر بردن دو ارز نفسی تازه کنند.

  مستطیل ترقی : وقتی شکل می گیرد که قیمت مدتی در طول روند به بالا ثابت می شود و بعد از استراحت دوباره ادامه مسیر می دهد.