• sara

  کاربر
  فروردین 16, 1397 در 12:22 ب.ظ

  الگوی مثلث نزولی :

  درست بر عکس مثلث صعودی است در مثلث نزولی رشته ای از بالاهای پایین تر وجود دارد که خط بالای را شکل تشکیل می دهد .

  سطح پایینی سطح تکیه ای است که در آن قیمت نمی تواند بشکند .

  نکته : قرار است تغییر ناگهانی صورت بگیرد . یعنی قیمت می تواند به ادامه مسیر برود یا برعکس شود.