• سارا خواجه نوری

  کاربر
  فروردین ۱۵, ۱۳۹۷ در ۱۲:۱۱ ب.ظ

  مثلث متقارن الگوی در نمودار است که در آن شیب های بالاهای قیمت . شیب های پایین های قیمت کنار یکدیگر پوششی ایجاد می کنند

  تا جای که یک مثلث شکل بگیرد .

  نکته : در طول شکل گیری این الگو بازار بالاهای پایین تر و پایین های بالاتر خواهد داشت یعنی نه خریداران و نه فروشندگان

  قیمت را به قدر کافی تغییر نمی دهند تا روند مشخصی ایجاد کنند یعنی نوعی تثبیت است .

  از آن جای که میدانیم قیمت قرار است تغییر ناگهانی داشته باشد می توانیم در هر جهتی که بازار دارد وارد شویم .