• سارا خواجه نوری

  کاربر
  فروردین ۱۵, ۱۳۹۷ در ۱۰:۵۹ ق.ظ

  و ج نزولی هم درست مانند وج صعودی ممکن است نشانه ی وارونگی یا ادامه مسیر باشد .

  نکته : وقتی روند نزولی است وج نزولی تشکیل شود نشان دهنده وارونگی یعنی تبدیل روند نزولی به صعودی می باشد .

  نکته : وقتی روند صعودی است وج نزولی تشکیل شود نشان دهنده ادامه روند صعودی می شود .

  در وج نزولی شیب خط مقاومت بیشتر از خط حمایت است .