• سارا خواجه نوری

    کاربر
    فروردین ۱۳, ۱۳۹۷ در ۸:۳۲ ق.ظ

    نکات جا لب دیگر درباره حمایت و مقاومت :

    ۱ : وقتی بازار از مقاومت می گذرد مقاومت به طور بالقوه می تواند به حمایت تبدیل شود .

    ۲: هر چقدر قیمت سطح مقاومت و حمایت را تست کند ولی آن را نشکند آن سطح حمایت یا مقاومت قوی تر می شود .