• سارا خواجه نوری

  کاربر
  فروردین ۱۳, ۱۳۹۷ در ۸:۰۷ ق.ظ

  پس از کجا بفهمیم که حمایت و مقاومت واقعا شکسته شده اند ؟

  پاسخ مشخصی برای این سوال نیست بعضی می گویند که سطوح حمایت و مقاومت وقتی شکسته می شوند که بازار عملا از آن سطح بگذرد و بسته شود اما بزودی می فهمید

  که همیشه این طور نیست . مثال :

  در این مورد می بینید که قیمت حمایت را شکسته و برگشته

  برای تشخیص درست نقاط شکست کاذب باید حمایت و مقاومت را مانند یک سری مناطق در نظر بگیرید .

  یک راه برای پیدا کردن این مناطق رسم مقاومت و حمایت روی نمودار خطی به جای نمودار شمعی است .

  دلیلش این است که نمو دار خطی فقط قیمت بسته شدن را به شما نشان می دهد در حالیکه نمودار شمعی قیمت های سقف و کف را هم نشان می دهد

  این قیمت های سقف و کف گمراه کننده اند چرا که اغلب اوقات فقط عکس العمل عصبی بازار ند