• سارا خواجه نوری

  کاربر
  فروردین ۵, ۱۳۹۷ در ۸:۴۷ ق.ظ

  موج جنبشی(impulsive) از نوع حرکتی impulse :

  رایج هستند و اغلب موج های جنبشی از این نوع هستند
  از ۵حرکت مجزا تشکیل شده اند
  موج ۱در جهت اصلی حرکت
  موج ۲به عنوان اصلاح
  موج۳ به عنوان یک حرکت قوی در جهت روند اصلی
  موج ۴به عنوان یک اصلاح
  موج ۵ اخرین تلاش در جهت روند اصلی
  در جهت روند پر قدرت حرکت می کنند