• سارا خواجه نوری

  کاربر
  فروردین ۵, ۱۳۹۷ در ۶:۴۹ ق.ظ

  سه قانون که هیچ وقت شکسته نمی شود :

  ۱: موج ۲ هیچ وقت ۱۰۰% موج ۱ اصلاح نمی کند

  ۲: موج ۳ هیچ وقت کوتاهترین موج نیست

  ۳: موج ۴ هیچ وقت به قلمرو موج ۱ تجاوز نمی کند