• سارا خواجه نوری

  کاربر
  فروردین ۵, ۱۳۹۷ در ۶:۳۵ ق.ظ

  موج a: آغاز بازی اصلاح
  معامله گران خودشان را متقاعد می کنند این
  فقط یک پول بک است
  بازگشت کوتاه اگر موجa
  ۵موجی باشد تصحیح آن در b
  زیگ زاگ است
  اگر موج a
  سه موجی باشد اصلاح یک اصلاح
  فلت و یا مثلث است

  موج b :معامله گران سرخوش هستند
  معامله گران آماده خرید مجدد هستند
  موج c ;
  موجی که تمام خرید های انجام شده را با
  خود به پایین می کشد
  معمولا یک موج کشیده
  (extended) است
  وقتی تمام می شود آن زمان است که
  می تواند مثل موج ۳