• رضا فولادوند

  کاربر
  فروردین ۲, ۱۳۹۷ در ۴:۰۹ ب.ظ

  ۳
  اکنون بهتر است به سراغ آشنایی با این خطوط برویم:
  خط حمایت مقاومت افقی: خطی که از حد اقل دو پیووت به صورت افقی عبور کند ( تشکیل پیووت سوم
  روی این خط به آن اعتبار میدهد)
  اگر خط بالای قیمت فعلی باشد مقاومت واگر پایین قیمت فعلی باشد حمایت نام دارد