• admin

  مدیر کل
  اسفند 20, 1396 در 5:04 ب.ظ

  اکسپرت ۲۵ به نام Fuzzy logic

  معامله بر اساس پنج اندیکاتور Gator، WPR، AC، DeMarker و RSI
  تخمین ها و سیگنال های این اکسپرت براساس پنج اندیکاتور Gator، WPR، AC، DeMarker و RSI ایجاد میشوند.
  علاوه بر این پنج اندیکاتور می توانید از فاکتورهای دیگر هم برای برآوردها استفاده کنید.

  اکسپرت شماره ۲۵