• حسین اسدی

  کاربر
  اسفند ۹, ۱۳۹۶ در ۲:۴۶ ب.ظ

  Key Reversal Bar چه شکلی است؟
  این الگو به لحاظ ساختاری دارای نشانه های واضح تری از حالت بازگشتی می باشد.

  در نوع صعودی این الگو، کندل دوم که صعودی می باشد از زیر Low کندل قبلی باز شده و بالاتر از High

  کندل قبلی بسته می شود. (Bullish Key Reversal Bar).

  در نوع نزولی اما جریان برعکس خواهد بود. کندل دوم که نزولی است از بالای High کندل قبلی باز می شود

  و پایین Low کندل قبلی بسته می شود. (Bearish Key Reversal Bar)

  در واقع الگو با وقوع یک گپ قیمتی شکل می گیرد. به دلیل اینکه گپ در نمودارهای Intraday (مثل ۱ساعته

  ۴ ساعته و … ) کمتر اتفاق می افتد، اکثر الگوهای Key Reversal Bar در تایم فریم روزانه و بالاتر قابل مشاهده

  هستند.