• حسین اسدی

  کاربر
  اسفند ۹, ۱۳۹۶ در ۲:۴۴ ب.ظ

  Bullish Exhaustion Bar به چه معناست؟
  نام این الگو به نوعی بیانگر اتفاقاتی است که رخ می دهند. در واقع هنگامی که گروهی بازار را در دست دارند

  بعد از مدتی خسته شده و توان خود را از دست می دهند.

  بنابراین گروه مقابل وارد عمل شده و قدرت را در دست می گیرد. هنگامی که فروشندگان خسته می شوند

  خریداران وارد بازار شده وابتکار عمل را بدست می گیرند.

  مشخصا وقتی که خریداران خسته می شوند این فروشندگان خواهند بود که قدرت را در بازار به دست می گیرند.

  چگونه بر اساس این الگو ترید کنیم؟
  بالای الگوی Bullish Exhaustion Bar اقدام به خرید می کنیم.

  پایین الگوی Bearish Exhaustion Bar اقدام به فروش می کنیم.