• حسین اسدی

  کاربر
  اسفند ۹, ۱۳۹۶ در ۲:۳۷ ب.ظ

  این الگو نقطه چرخش بازار را نشان می دهد. در مقایسه با سایر الگوها بازگشتی، این الگو حالت

  محافظه کارانه تری داشته و با سه کندل سعی در مجاب کردن تریدرها دارد. در این الگو از کندل سوم

  برای تایید تغییر جهت بازار استفاده می شود.

  چگونه بر اساس این الگو ترید کنیم؟

  بالای آخرین کندل الگوی Bullish Three-Bar Reversal اقدام به خرید می کنیم.

  پایین آخرین کندل الگوی Bearish Three-Bar Reversal اقدام به فروش می کنیم.