• حسین اسدی

  کاربر
  اسفند ۹, ۱۳۹۶ در ۲:۳۳ ب.ظ

  Two-bar Reversalبه چه معناست؟
  این الگو مانند سایر الگوهای بازگشتی است. وقتی فشار خرید روی سطح حمایتی زیاد باشد

  مسلما وقوع الگوهای بازگشتی و الگوهایی مثل Bullish Two-Bar Reversalمحتمل خواهد بود.

  در حالت عکس و وجود فشار فروش روی سطوح مقاومتی نیز احتمال پدید آمدن الگوهایی مثل

  Bearish Two-Bar Reversalدور از ذهن نخواهد بود.

  چگونه براساس این الگو ترید کنیم؟

  بالای High الگویBullish Two-Bar Reversal، اقدام به خرید می کنیم.

  پایین Low الگویBearish Two-Bar Reversal، اقدام به فروش می کنیم.