• حسین اسدی

  کاربر
  اسفند ۹, ۱۳۹۶ در ۲:۰۷ ب.ظ

  Outside Bar چه شکلی است؟
  این الگو دقیقا برعکس الگوی قبلی (الگوی شماره هشت: Inside Bar) است.

  در این الگو، این کندل دوم است که باید کندل اول را به صورت کامل پوشش دهد.

  در واقع کندل دوم باید دارای High و Low هایی بالاتر از High و Low های کندل اول باشد.