• حسین اسدی

    کاربر
    اسفند ۹, ۱۳۹۶ در ۲:۰۰ ب.ظ

    چگونه بر اساس این الگو ترید کنیم؟

    بالای الگویBullish Pin Barکه توسط یک حمایت قوی مردود شده است اقدام به خرید می کنیم.

    زیر الگویBearish Pin Barکه توسط یک مقاومت قوی مردود شده است اقدام به فروش می کنیم.