• hosein

    کاربر
    اسفند 9, 1396 در 5:30 ب.ظ

    چگونه بر اساس این الگو ترید کنیم؟

    بالای الگویBullish Pin Barکه توسط یک حمایت قوی مردود شده است اقدام به خرید می کنیم.

    زیر الگویBearish Pin Barکه توسط یک مقاومت قوی مردود شده است اقدام به فروش می کنیم.