• hosein

    کاربر
    اسفند 7, 1396 در 8:55 ب.ظ

    شکست خط روند صعودی در اندیکاتور:
    همانگونه که قبلا گفته شد ، میتوان بر روی اندیکاتور CCI خطوط روند ترسیم کرد و شکسته شدن آن را سیگنال متصور شد، بدین ترتیب روند صعودی در اندیکاتور شکسته شده که بعد از آن شاهد نزول سهم هستیم.