• مهرناز مهری

    کاربر
    اسفند ۲, ۱۳۹۶ در ۴:۰۷ ق.ظ

    یک پنجره در یک حرکت روبه بالا یک صعود مجدد را بیان می کند. همانطور این پنجره می تواند یک مانع برای برگشتی به عقب باشد

    اگر حرکت به عقب پنجره را ببندد و فشار فروش بعد از بسته شدن پنجره ادامه یابد .

    باید گفت که روند صعودی قبل به پایان رسیده است در مسیر نزولی هم به همین منوال است.