• رضا فولادوند

    کاربر
    اسفند ۲, ۱۳۹۶ در ۳:۵۱ ق.ظ

    http://www.leavittbrothers.com/images/bull/2151.gif

    این الگو در میانه روند صعودی به وجود می آید . قبل از تشکیل دو شمع انتهای الگو . شکاف رو به بالا همراه با شمع صعودی دیده می شود .

    شمع بعدی با اینکه نزولی می باشد اما تمام محدوده شکاف را پر نمی کند و با بسته شدن در محدوده شمع قبلی یا در محدوده شکاف می توان انتظار داشت بازار به روند صعودی خود ادامه دهد