• علیرضا نیکوایی

    کاربر
    اسفند ۱, ۱۳۹۶ در ۱:۵۲ ق.ظ

    این الگو : کودک رها شده صعودی ( Bullish Abandoned Baby ) در بازار مبادلات ارزی خیلی کم بوجود می آید .

    در انتهای روند نزولی پس از یک شمع نزولی قوی . شکافی نزولی تا شمع بعدی بوجود می آید . شمع بعدی به صورت ستاره دوجی بسته می شود

    وفاصله بسته شدنش تا شمع بعدی نیز دارای شکاف است . با صعودی بسته شدن بدنه شمع سوم اخطار پایان روند نزولی و آغاز روند صعودی به وجود می آید.