• مهرناز مهری

  کاربر
  بهمن ۳۰, ۱۳۹۶ در ۸:۴۹ ق.ظ

  الگوی Tweezer Bottoms از دو یا چند کندل استیک تشکیل می شوند با قیمت های Low منطبق با هم آنها به این دلیل انبرک نامیده می شوند .
  چرا که به دو چنگک یا انبر یا قیچی شبیه هستند .
  نکته: در یک بازار نزولی یک تک انبری Tweezers Bottm وقتی قیمت های Low باهم در یک سطح باشند شکل می گیرد .
  این الگو می تواند از بدنه های اصلی .سایه ها ویا حتی دوجی ها ساخته شوند.

  نکته: یک Tweezer در Session های نزدیک به هم یا متوالی اتفاق می افتد . همچنین یک علامت معکوس حیاتی واساسی نیست .
  این الگو بعد از یک حرکت طولانی اهمیت دارد.