• علیرضا نیکوایی

    کاربر
    بهمن ۲۹, ۱۳۹۶ در ۱۰:۱۲ ق.ظ

    الگوی Dragonfly Dogi (سنجاقک) الگوی دیگری از خانواده دوجی که قیمت آغاز و پایانش یکسان می باشد .

    سایه پایینی بلند ( LowerShadow)) و نداشتن سایه بالای یا بسیار کوتاه بودن سایه بالای از خصوصیات اصلی این الگوی کندل استیک می باشد