• حسین اسدی

    کاربر
    بهمن ۲۷, ۱۳۹۶ در ۹:۴۹ ق.ظ

    این الگو (پوشاننده نزولی) شامل دو شمع با رنگ های متفاوت است . که در انتهای روند صعودی تشکیل می شود .

    کل بدنه قرمز (نزولی ) شمع دوم . بدنه شمع اول سبز (صعودی) را پوشش می دهد اندازه سایه ها در این دو کندل اهمیتی ندارد . ایجاد شکاف (گپ) بین نقطه پایان کندل اول و نقطه آغاز کندل دوم اهمیت بیشتری به این الگو برای آغاز روند نزولی می دهد